Deze website maakt gebruik van Cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. Meer informatie Cookies toestaan
Nieuwerkerken
Zoutleeuw
Geetbets

Ziekenhuisopname

Tijdens hun verblijf in het woonzorgcentrum kan het gebeuren dat residenten in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Hierover zal altijd met de resident en de familie overleg worden gepleegd. De huisarts zal samen met het zorgteam aangeven wat de reden van de opname is en tevens trachten te verduidelijken wat de verwachting kan en mag zijn van deze opname in het ziekenhuis. 

Om, in geval van een acute noodsituatie, de juiste beslissing te nemen, wordt er op voorhand reeds met de resident en de familie besproken in welk ziekenhuis dat men de opname wenst te doen en tegelijk wordt er ook met de resident en de familie overlegd in welke omstandigheden een ziekenhuisopname niet meer gewenst is of welk type van behandeling men al dan niet nog wenst te ondergaan. Over deze beslissing wordt er steeds, een door alle partijen ondertekend document in het medisch en verpleegkundige dossier bijgehouden.

Als woonzorgcentrum wensen wij tijdens het verblijf van de resident een aanbod  te bieden dat optimaal tegemoetkomt aan de zorgvragen en -verwachtingen van de resident (en zijn familie).

Indien om medische redenen een ziekenhuisopname aangewezen en gewenst is, zal de resident zo spoedig mogelijk worden opgenomen in het ziekenhuis van zijn/haar keuze. Op dat ogenblik zal er ook, conform de verblijfsovereenkomst, een korting worden toegestaan op de dagprijs.