Deze website maakt gebruik van Cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. Meer informatie Cookies toestaan
Nieuwerkerken
Zoutleeuw
Geetbets

Sollicitatieformulier

Geslacht *
Voornaam * / Naam *
 
Straat * / Nummer * / Bus
  
Postcode * / Gemeente *
 
Tel.
GSM
E-mail *
Nieuwsbrief
Uw geboortedatum *
Uw geboorteplaats *
Uw nationaliteit *
Uw rijksregisternummer *
Uw identiteitskaartnummer *
Uw rekeningnummer
Uw burgerlijke staat
Aantal kinderen (Indien ja, gelieve het aantal op te geven)
 
Ja

Nee
Opleiding, selecteer uw hoogst behaalde diploma
 


Uw studierichting
Uw behaalde diploma
Naam van de instelling / school
Extra vaardigheden
Heeft u reeds werkervaring (Indien ja, geef hieronder tot 5 referenties op)
 
Ja
Nee
1. Naam en adres van de onderneming / instelling
 
1. Begindatum van de tewerkstelling
 
1. Einddatum van de tewerkstelling
 
1. Functie en omschrijving van de werkzaamheden
 
1. Reden van vertrek
2. Naam en adres van de onderneming / instelling
 
2. Begindatum van de tewerkstelling
 
2. Einddatum van de tewerkstelling
 
2. Functie en omschrijving van de werkzaamheden
 
2. Reden van vertrek
3. Naam en adres van de onderneming / instelling
 
3. Begindatum van de tewerkstelling
 
3. Einddatum van de tewerkstelling
 
3. Functie en omschrijving van de werkzaamheden
 
3. Reden van vertrek
4. Naam en adres van de onderneming / instelling
 
4. Begindatum van de tewerkstelling
 
4. Einddatum van de tewerkstelling
 
4. Functie en omschrijving van de werkzaamheden
 
4. Reden van vertrek
5. Naam en adres van de onderneming / instelling
 
5. Begindatum van de tewerkstelling
 
5. Einddatum van de tewerkstelling
 
5. Functie en omschrijving van de werkzaamheden
 
5. Reden van vertrek
Bent u momenteel tewerkgesteld (Indien ja, geef hieronder uw tewerkstelling op)
 
Ja
Nee
Naam en adres van de onderneming / instelling
 
Begindatum van de tewerkstelling
 
Functie en omschrijving van de werkzaamheden
 
Indien u momenteel niet tewerk bent gesteld. Bent u momenteel werkloos. (Indien ja, sinds wanneer)
 
Ja

Nee
Zo ja, geniet u een werkloosheidsuitkering (Indien ja, sinds wanneer)
 
Ja

Nee
Gelieve ook de andere periodes van werkloosheid gedurende de 12 voorbije maanden te noteren
 
Mogen wij informatie over u opvragen bij uw (eerdere) werkgever(s) (Indien nee, waarom niet)
 
Ja
Nee
Zijn er referenties die u wenst te vermelden (Indien ja, gelieve deze hieronder te vermelden)
 
Ja
Nee
1. Naam
1. Bedrijf / instelling
1. Telefoon
1. Functie
2. Naam
2. Bedrijf / instelling
2. Telefoon
2. Functie
3. Naam
3. Bedrijf / instelling
3. Telefoon
3. Functie
Waarom zou u bij VZW Sint-Elisabeth’s Dal willen werken. *
 
Geef een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de functie(s), die u wenst uit te oefenen.
 
Aan welk percentage zou u willen werken
 
Indien ander
Solliciteert u voor vakantiewerk (Indien ja, welke periode wil u werken en in welke functie)
 
Ja

Nee
Heeft u al eerder vakantiewerk gedaan bij ons (Indien ja, wanneer)
 
Ja

Nee
Welke vrijetijdsbestedingen heeft u
 
Bezit u een rijbewijs (Indien ja, welk type)
 
Ja

Nee
Beschikt u over een wagen
Ja
Nee
Heeft u reeds eerder bij VZW Sint- Elisabeth’s Dal gesolliciteerd (Indien ja, wanneer)
 
Ja

Nee
Werkt er familie van u bij VZW Sint-Elisabeth’s Dal (Indien ja, wie)
 
Ja

Nee
Ik verklaar hierbij dat bovenvermelde informatie correct is *
 

 
*

 
(*) Gelieve alle verplichte velden in te vullen.