Deze website maakt gebruik van Cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. Meer informatie Cookies toestaan
Nieuwerkerken
Zoutleeuw
Geetbets

"Crea-tiatief" Vernissage 3 december 2015 tot 31 januari 2016

Crea- tiatief : Kunst die verbindt.

 

Naar aanleiding van deze vernissage zou ik graag enkele dingen willen zeggen :

 

1.

Tal van residenten van het WZC O.L.V. van Lourdes zijn er samen met enkele kunstenaars van Zoutleeuw, geëenthousiasmeerd door José en met hulp van Chris, in geslaagd om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke beeldvorming mbt de mensen die in een woonzorgcentrum verblijven, maar ook mbt de mensen die er werken

 

2.

Zowel voor zorgbehoevende mensen als voor mensen in hun directe omgeving kan kunst een belangrijke steun zijn.

 

3.

Voor zorgafhankelijke oudere mensen is dit een manier om zich te kunnen uiten en contact te kunnen maken met de omgeving. Dit is ook de doelstelling van onze werking in Zoutleeuw. Namelijk ons verdiepen in zorg en hierdoor residenten de mogelijkheid bieden om hun beperkingen in eender welk onderdeel van hun functioneren, te overwinnen en waar dat mogelijk is, zelfs te gebruiken in hun voordeel

 

4.

Mensen hebben genoten, en dat zien we vaak, ze herkennen muziek en neuriën mee, ze blijven staan staren bij een beeld, ze zijn verbaasd van een geur die ze ruiken of een kleur die ze zien. Ze kruipen uit hun schulp als ze in de verwenzorg worden aangeraakt, ze zijn plots weer verbonden met de realiteit en hun omgeving en soms ook met personen in hun leven. Op één of andere manier geeft hen dit energie.

 

5.

De kunstenaars werden uitgedaagd, in de kwetsbaarheid van de ander stappen om er uiteindelijk samen sterk uit te komen. De kwetsbaarheid omvormen tot een kracht, een aanzetten tot voelen, tot emotie, tot creatie, een wonderlijke chemie.

 

6.

Ook voor partners, familieleden, zorgverleners en vrijwilligers is kunst vaak een effectief middel gebleken om beter te leren begrijpen in welke wereld iemand leeft waar je van houdt, die je liefhebt, die verzorgd heeft en nu verzorgd wordt, die mensen geholpen heeft en nu geholpen wordt. De wederkerigheid in het leven.. Kunst helpt ons om deze dingen bespreekbaar te maken, het confronteert en het vergemakkelijkt.

 

7.

Ik ben vooral ook heel blij dat mensen mekaar hier gevonden en ontmoet hebben, dat ze er in geslaagd zijn om mekaar te inspireren. Vanavond kunnen ze over hun ervaringen vertellen, zowel de oudere kunstenaars als de jongere kunstenaars hebben een nieuw verhaal, een verhaal van een uitstap naar elkaars wereld die door beide partijen werd gesmaakt.

 

8.

Er zullen ongetwijfeld critici rondlopen die zeggen, “is dat kunst? Dat is geen kunst!” Als men kunst beschouwt als de absolute vervolmaking van een kunde, het stadium waarin men met zijn kunde, emoties kan uitdrukken, de ander kan raken, een maatschappij kan confronteren of doen nadenken, dan is dit inderdaad misschien niet de Kunst met de grote K. Mar ook kunst met een kleine k heeft en verdient haar plaats. Als men het niet bekijkt vanuit de absolute vervolmaking van een kunde maar als een vervolmaking van het leven, een leven dat werd geleefd en nu door zijn kwetsbaarheid en gebrekkigheid, respect verdient. Vanuit deze fase in het leven op deze manier expressie geven aan wat er binnenin je leeft, kan en ander diep ontroeren en raken.

 

 

Vanuit de beperking komen tot creativiteit heeft trouwens altijd de beste kunst opgeleverd. Daarom wens ik de deelnemers aan dit project niet enkel te bedanken voor hun gezamenlijk resultaat maar vooral mijn oprechte waardering uit te spreken voor de tijd, het proces dat ze samen hebben doorgebracht en beleefd. Het is precies omwille van het feit dat de residenten dit samen met de kunstenaars hebben gerealiseerd, dat ze er in geslaagd zijn om de kunst te overstijgen, ze zijn doorgestoten tot een hoger niveau, de levenskunst.

 

Ik wil van harte mijn dank en waardering uitspreken voor :

 

De kunstenaars van het woonzorgcentrum :

 

De kunstenaars van Zoutleeuw : Guy Dehopere, Ria Ballet, Liliane Verbanck, Paul Dufooz en José Vangeffelen

 

Chris, de medewerkster animatie die dit project in goede banen heeft geleid

 

de vrijwilligers  en de medewerkers die de omstandigheden hebben geschapen om dit mogelijk te maken

 

en jullie familieleden en kunstliefhebbers die hier vandaag aanwezig zijn en al deze mensen een warm hart toedragen en steunen

 

Geniet er samen van en hartelijk dank!

 

Bart onze  huisdichter

Geplaatst op 14/12/2015